BÀN ĐỒ TỔNG THỂ TP BẢO LỘC

Thành phố Bảo Lộc có 11 đơn vị hành chính cấp phường, xã. Gồm 6 phường và 5 xã.

  • Phường 1, Phường 2, Phường B’Laom, Phường Lộc Phát, Phường Lộc Sơn, Phường Lộc Tiến, Xã Đại Làom, Xã Đam Bri, Xã Lộc Châu, Xã Lộc Nga, Xã Lộc Thành.

 

BẢN ĐỒ CÁC PHƯỜNG TẠI BẢO LỘC 

Bàn đồ các phường được đánh theo màu sắc tại Bảo Lộc

 

KHOANH VÙNG TP BẢO LỘC 

   Khoanh vùng địa phận TP Bảo Lộc và các vùng giáp ranh