Về chúng tôi

Panamera Bảo Lộc là dựa án thuộc chủ đầu tư TNTLand. Website chính thức của dự án https://datnenpanamera.com/. Dưới đây là các quy định về chính sách bảo mật mà bạn cần tham khảo.

Bình luận

Người dùng được tự do bình luận ở các bài viết public ở trên Website. Tất các các bình luận hợp lệ sẽ được công bố và hiện thị trên Website của chúng tôi.

Ngoài ra, hệ thống Website sẽ tự động loại bỏ các địa chỉ IP mà bị detect là SPAM. Chúng tôi sẽ lập tức khoá tài khoản và khoá chế độ hiện thị đối với những bình luận này. Các bình luận mà chứa đường link đến với một Website thứ 3 cũng mặc nhiên bị khoá. Và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các bình luận này.

Toàn bộ các bình luận sẽ được kiểm duyệt trước khi public ra ngoài Website.

Cookies

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn thông qua lịch sử truy cập. Chúng tôi gọi là cookies, trước khi lưu trữ thông tin thì chúng tôi sẽ hỏi bạn về sự động ý. Sau đó bạn sẽ có thể truy cập website dựa trên thông tin đã cung cấp. Chúng tôi sẽ lưu lại các thông tin bao gồm thiết bị truy cập, địa chỉ IP truy cập, địa chỉ email hoặc tên đăng ký (nếu có). Điều này sẽ giúp bạn thuận tiện cho các lần truy cập tiếp theo. Hoàn toàn có thể bình luận mà không cần phải đăng nhập một lần nữa. Cookies sẽ có thời gian lưu trữ là 1 năm tại Website https://datnenpanamera.com/

Nhúng nội dung từ Website khác

Tất cả các nội dung được nhúng vào Website sẽ được kiểm duyệt trước khi phát hành. Chúng tôi không cho phép các nội dung không phù hợp với văn hoá của quốc gia. Đặc biệt không vi phạm theo các chính sách ban hành của nhà nước hiện tại.

Hoan nghênh các nội dung mang tính chất chia sẻ và hợp tác. Các nội dung liên quan đến bất động sản Bảo Lộc hoặc dự án Panamera Bảo Lộc. Lưu ý rằng, nội dung của bên thứ 3 sẽ hiện thị dưới bài viết hoặc link chia sẻ. Chúng tôi sẽ không để hiện thị tại trang chủ hoặc các trang có liên quan trên Website.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Toàn bộ thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn đến bất kỳ đâu khi chưa được cho phép. Với các dữ liệu trên Website khi bạn đã đồng ý chúng tôi sẽ được quyền sử dụng với mục đích thông báo, nhắc nhớ và gửi các bản tin newsletter cũng như khuyến mãi.

Các thông tin được cho phép lưu trữ và sử dụng bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ email và thiết bị truy cập.

Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân

Nếu bạn đã đăng ký thông tin liên hệ qua biểu mẫu đăng ký hoặc đã tạo tài khoản tại Website thì bạn có thể yêu cầu xuất dữ liệu mà bạn đã đăng ký. Bao gồm các thông tin dựa trên mỏm liên hệ. Bạn cũng có quyền yêu cầu xoá dữ liệu khỏi Website bao gồm các thông tin cá nhân của mình.

Các thông tin mà không lưu trữ trên Website thì chúng tôi sẽ không thể cung cấp. Ngoài ra chúng tôi sẽ vẫn lưu trữ cookies truy cập của bạn, thời gian tối đa trong vòng 1 năm.